Οργανώστε και βελτιώστε το τεχνικό σας τμήμα...Εμπορική Εφαρμογή Invoice Plus Tech Services


Η εφαρμογή απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και επισκευής συσκευών, ηλεκτρονικών και μη. Οργανώνει την παραλαβή και παράδοση της συσκευής από και πρός τον πελάτη, το χρόνο που χρειάστηκε, τα υλικά που καταναλώθηκαν, τους τεχνικούς που απασχολήθηκαν, τις εγγυήσεις εάν υπάρχουν και το πλήρες ιστορικό των επισκέψεων του πελάτη ή τις επισκέψεις των τεχνικών της επιχείρησης, προς αυτόν.

Διαχείριση Τεχνικής Εξυπηρέτησης


 • Καταχώρηση και αναζήτηση επισκέψεων.
 • Καταχώρηση εξαρτημάτων στην αποθήκη.
 • Ιστορικό συσκευής.
 • Διαχείριση εγγυήσεων.
 • Διαχείριση υλικών.
 • Τιμολόγηση χρόνου που δαπανήθηκε.
 • Εκτύπωση αναφοράς συσκευής.
 •  
 •  
 •  


Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών


 • Βασικά πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία πελάτη-προμηθευτή.
 • Στατιστικές πληροφορίες.
 • Αναζητήσεις πελατών-προμηθευτών, με δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε αρχεία (Εxcel,Τxt).
 • Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και μηνυμάτων sms.
 • Τιμοκατάλογοι πελάτη ανά είδος.
 • Εισπράξεις, πληρωμές πελατών και προμηθευτών.
 •  
 •  
 •  


Διαχείριση Αποθήκης


 • Βασικά πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία ειδών.
 • Στατιστικές πληροφορίες.
 • Αναζητήσεις πελατών-προμηθευτών, με δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε αρχεία (Εxcel,Τxt).
 • Διαχείριση εικόνας είδους.
 • Τιμοκατάλογοι ανά είδος.
 • Διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων.
 • Διαχείριση απογραφής αποθήκης.
 • Μαζική ενημέρωση αποθήκης.
 • Μαζικές ανατιμήσεις-υποτιμήσεις ειδών.


Διαχείριση Αξιόγραφων


 • Παρακολούθηση αξιογράφων, των πελατών και της επιχείρησης.
 • Κινήσεις και ενημερώσεις αξιογράφων.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Διαχείριση Παραγγελιών


 • Παρακολούθηση παραγγελιών, των πελατών και της επιχείρησης.
 • Ολική ή μερική εκτέλεση παραγγελίας.
 • Μαζική εκτύπωση παραγγελιών.
 • Δεύσμευση και αποδεύσμευση ποσοτήτων παραγγελίας.
 • Αναφορά δεσμευμένων ειδών.
 •  
 •  
 •  
 •  


Διαχείριση Παραστατικών


 • Εισαγωγή ειδών στα παραστατικά με αυτόματη αλλαγή γραμμής.
 • Χρήση αναγνώστη γραμικού κώδικα (Barcode) για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα.
 • Υπολογισμός επιβαρύνσεων.
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση και εξαγωγή παραστατικού σε αρχείο.
 • Αποστολή παραστατικού μέσω e-mail.
 • Πληροφορίες αποθεμάτων,υπολοίπων πελατών κ.α.
 • Εξαγωγή voucher για αποστολή των τιμολογηθέντων ειδών.
 •  
 •  


Διαχείριση Στατιστικών


 • Στατιστικά μεταξύ παρελθοντικής και παρούσας χρήσης και ενημέρωση για την εικόνα της επιχείρησης.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Διαχείριση Αποθηκευτικών Χώρων


 • Βασικά πληροφοριακά και οικονομικά στοιχεία ειδών.
 • Μεταφορά εγγραφών από αποθηκευτικό χώρο, σε άλλο αποθηκευτικό.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Διαχείριση πολλαπλών οντοτήτων


 • Διαχείριση πολλαπλών υποκαταστημάτων και εταιρειών.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Υπηρεσία Απομακρυσμένης Υποστήριξης


 • Δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης, για την άμεση λύση στις καθημερινές ανάγκες του επαγγελματία.(Απαραίτητη προϋπόθεση, ο πελάτης να έχει συμβόλαιο συντήρησης σε ισχύ).
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Για να κατεβάσετε την τελευταία αναβάθμιση της εφαρμογής, πατήστε
Downp
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

x

Εγγραφείτε στο Newsletter μας...

Μπορείτε, να κάνετε εγγραφή στο Newsletter μας και να λαμβάνετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώσεις, που αφορούν τα προϊόντα της εταιρείας μας και τις προσφορές μας.